top of page

FAQ // vzw Kadee

 • Wat doet vzw Kadee?
  Alle kinderen en jongeren verdienen het om op vakantie te kunnen gaan en gewoon te genieten. Want vakantie, daar houdt iedereen toch van? Daarom organiseert vzw Kadee jaarlijks een lentekamp, vier zomerkampen en een winterkamp, speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Wat betekent een ‘maatschappelijk kwetsbare doelgroep’?
  Kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden worden vaak geconfronteerd met stress, of ze ervaren problemen, bijvoorbeeld op financieel vlak. We zien dat deze kinderen en jongeren soms uit de boot vallen omdat kampen te duur zijn, omdat kinderen en jongeren met emotionele en gedragsmoeilijkheden geweigerd worden of omdat organisaties zich niet vertrouwd voelen met deze doelgroep. Bij vzw Kadee zijn deze kinderen en jongeren welkom.
 • Krijg ik een vergoeding voor mijn inzet als vrijwilliger?
  Vzw Kadee realiseert haar werking dankzij de onbetaalde én onbetaalbare inzet van een groep geëngageerde vrijwilligers. Eeuwige dankbaarheid zal jouw deel zijn! Je kan jaarlijks een zeer beperkte vergoeding aanvragen (€10,00 per engagement per jaar). Een engagement is een kamp, een werkgroep… Dit kleine bedrag is bedoeld voor het bekostigen van een drankje tijdens een vergadering, een treinticket… maar houdt geen ‘betaling’ in. Vzw Kadee betaalt verder geen vrijwilligersvergoedingen. Afgesproken aankopen die je doet in opdracht van vzw Kadee worden uiteraard terugbetaald, mits er een betalingsbewijs wordt bezorgd.
 • Is er een minimaal aantal activiteiten of uren vastgelegd dat ik op jaarbasis moet realiseren als vrijwilliger?
  Er is geen minimaal aantal uren of activiteiten vastgelegd dat je als vrijwilliger zou moeten zien te realiseren op jaarbasis. Vzw Kadee is blij met elk engagement! Het is evenwel vanzelfsprekend dat we verwachten dat je een afgesproken engagement nakomt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een kamp enkel in zijn geheel kunt meemaken, en niet slechts voor een paar dagen.
 • Moet ik een animatorattest of een specifieke vooropleiding hebben?
  We verwachten van jou als kandidaat-animator niet noodzakelijk dat je beschikt over een attest ‘animator in het jeugdwerk’; hetzelfde geldt voor hoofdanimatoren en coördinatoren. Van de keukenchef en de keukenmedewerkers wordt geen koksopleiding verwacht. Het is vooral belangrijk dat je er veel zin in hebt! Vzw Kadee voorziet interne vormingen over diverse thema’s. Uiteraard is voorkennis en ervaring handig en zeer mooi meegenomen. Dit is evenwel geen vereiste. We stellen de ploegen zo samen dat er een diversiteit is in ervaring, en een kamp op die manier zo vlot mogelijk kan verlopen.
 • Moet ik betalen om mee op kamp te gaan?
  Nee, deelname aan een kamp is voor vrijwilligers gratis. Drank en maaltijden worden voorzien. Je brengt zelf kledij, slaapzak, handdoeken… mee. Uiteraard kun je naar keuze eigen spelmateriaal, verkleedkledij, keukenmateriaal… meebrengen. Vzw Kadee voorziet in alle basismateriaal.
 • Hoe verloopt mijn inschrijving als vrijwilliger?
  Heb je beslist om je in te schrijven als vrijwilliger? Dan heten we je graag hartelijk welkom! Schrijf je online in voor het kamp van je keuze. Voer alle gevraagde gegevens in. Een medewerker van vzw Kadee zal je contacteren voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek wordt naar je verwachtingen en motivatie gepolst, en kun je al je vragen stellen.
 • Is er een evaluatie na een kamp?
  Zeker en vast! Elk kamp wordt op diverse wijzen geëvalueerd: - Na het kamp is er een evaluatiegesprek met de ganse vrijwilligersploeg, geleid door de kampcoördinator. - Je ontvangt na het kamp een online vragenlijst, die specifieke items individueel bij jou bevraagt. - Er is geen individuele, formele evaluatie van jouw presteren. Wel is er (mogelijkheid tot) een gesprek middenin en op het einde van het kamp. Dit gesprek vindt plaats tussen jou en de kampcoördinator en hoofdanimator of keukenchef.
 • Welke functies kan ik uitoefenen op kamp?
  Op kamp van vzw Kadee zijn er vrijwilligers actief in meerdere functies: - Animator: een animator organiseert en begeleidt activiteiten voor kinderen en jongeren. - Hoofdanimator: de hoofdanimator staat in voor de begeleiding van de gehele groep kinderen en jongeren, en van de ploeg animatoren. - Keukenmedewerker: een keukenmedewerker doet inkopen, bereidt maaltijden en staat in voor aspecten van netheid en hygiëne. - Keukenchef: de keukenchef leidt de ploeg de keukenmedewerkers, en stelt het kampmenu samen. - Coördinator: de coördinator is de eindverantwoordelijke voor het gehele kamp. Hij/zij staat onder meer in voor administratie en financiën.
 • Moet ik met de auto op kamp komen?
  Nee hoor. Je kunt zelf met de auto komen, kunt je laten brengen en/of ophalen door een kennis, of kunt reizen met het openbaar vervoer. Een vrijwilliger van vzw Kadee komt je graag ophalen aan het treinstation om je bagage vlot op de kampplaats te krijgen.
 • Hoe verloopt de voorbereiding van een kamp?
  Elk kamp wordt voorbereid en georganiseerd door de kampcoördinator, samen met de hoofdanimator en de keukenchef. Zij organiseren de grote lijnen, en zorgen voor het kader waarin het kamp zich afspeelt. Zo maken zij een maaltijdenoverzicht en een blanco weekschema op, organiseren ze enkele groepsoverschrijdende activiteiten, verdelen ze de deelnemers in verschillende groepen… Zij faciliteren mee een efficiënte en vlotte voorbereiding. Uiteraard wordt van elke vrijwilliger verwacht dat hij/zij zich voorbereidt: spelvoorbereidingen maken, een kamptoneel uitwerken, een kampdans creëren, bereidingswijzen opzoeken, hoeveelheden ingrediënten berekenen… Vooraleer je op kamp vertrekt word je uitgenodigd op de jaarlijkse startdag, waar enerzijds vorming en anderzijds voorbereidingstijd voorzien wordt. Dat moment vormt de aftrap voor de voorbereidingen voor het kamp. Je aanwezigheid is dan ook sterk aanbevolen. Verdere voorbereidingen gebeuren in grotere of kleinere groep, vaak ondersteund door een online platform.
 • Mag ik na het kamp contact onderhouden met de deelnemers?
  Dat is niet de bedoeling. Je hebt contact met de deelnemers tijdens het kamp, maar niet erna. Dat betekent: niet ‘live’, maar evenmin via sociale media. Dit geldt zowel voor proactieve contactname, als voor wanneer een deelnemer zelf met jou contact zoekt.
 • Zijn kampen altijd met overnachting?
  Ja. Als vrijwilliger blijf je van de eerste tot de laatste dag op kamp, en blijf je ook overnachten. Eventuele uitzonderingen worden vooraf besproken met de coördinator, in geval van uitzonderlijke activiteiten. Als animator slaap je bij de deelnemers. Keukenmedewerkers slapen samen in één ruimte, vaak ook met de coördinator en hoofdanimator.
Ik heb nog een vraag. Waar kan ik terecht? 

Heb je nog een vraag die niet in deze FAQ-lijst staat? Contacteer ons via de chatfunctie op onze website, bel naar 015 79 40 40 of stuur een e-mail naar info@vzwkadee.be!

bottom of page